محورهاي استيضاح حميد بهبهاني


محورهاي استيضاح حميد بهبهانيجام جم آنلاين: استيضاح حميد بهبهاني وزير راه و ترابري صبح امروز با 25 امضا در صحن مجلس اعلام وصول شد كه اين طرح ، 11 محور دارد.به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين، محورهاي اين استيضاح به شرح زير است.
1-وقوع سوانح پي در پي هوايي و اعلام نظر غيركارشناس d درخصوص نرمال بودن سوانح هوايي در كشور
2-استفhده غيرموجه و غيراقتصادي از ناوگان هوايي مستهلك و غيرقابل اعتماد و در نتيجه وجود ترديد در مردم به توانايي هاي تخصصي كشور در زمينه حمل و نقل
3-عدم اجراي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در خصوص نوسازي ناوگان هوايي (ضرورت كاهش هشت سال عمر ناوگان)
4-عدم توجه به تبعيت از قوانين بودجه سنواتي و دادن قول هاي فراوان غيرعملياتي توسط شخص وزير به طوري كه خود وزير طي نامه اي به معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت كه بودجه12 سال آينده در سفرهاي استاني پيش خور شده است
5-عدم وجود جديت در اصلاح مسيرها و معابر حادثه خيز كشور كه موجب گرديده تا يكي از بالاترين آمار كشتار جاده‌اي در دنيا به نام ايران ثبت گردد
6-عزل و نصب هاي پي در پي ، مكرر، غيرمسئولانه و عجولانه در وزارت راه وترابري به ويژه در سازمان حساس هواپيمايي به طوري كه در يكي از معاونت ها در يكسال ونيم گذشته هر 6 ماه يك انتصاب وجود داشته است
7-كم توجهي به مسيرهاي ريلي كشور به طوري كه براي مسيري كه قول داده‌اند تا سال 1391 افتتاح شود يك دهم اعتبار مورد نياز منظور و در نتيجه كمترين حد پيشرفت فيزيكي متصور مي‌باشد
8-كم توجهي به ايثارگران شاغل در وزارتخانه
9-ناتواني در حل مشكلات پيمانكاران طرف قرارداد با وزارت راه وترابري كه به ورشكستگي و فروپاشي شركت هاي مهم راهسازي و عمراني كشور منجر شده است
10-عدم جديت در رفع عيوب و نواقص نظارت ديوان محاسبات ، سازمان بازرسي و سازمان حسابرسي
11-عدم توجه كافي به ايستگاه هاي هواشناسي كشور


يوسف اسدي - خبرنگار جام جم آنلاين

0 نظرهای شما: